Résuumi

Kokemus:

Eezy Osk / Freelance:

Työtehtävä: Game Show Designer/Host (Freelance)
Ajanjakso: 23.6.2019 – Nykyään

Kuvaus: Olen ohjelmoinut pelishow-tyylisen videopelin, joka on hyvin samankaltainen kuin 1990-luvulla näytetty Nick Arcade ja yhä pyörivä Thrown Controllers. Tämä tarjoaa mahdollisuuden suunnitella ja isännöidä pelishow’ta eri aiheista erilaisille tapahtumatyypeille. Lisäksi tämän avulla pystyn järjestämään muun muassa harjoitus(pääsy)kokeita/tenttejä ihmisille ja olen tämän myötä myös pytsynyt suunnittelemaan liikuntakurssien sisältöjä. Tämä on siis lähinnä keikkatyötä/Freelance-työtä minulle.

Lisätietoja tästä hommasta löytää tältä sivustolta sivulta Pelishow.

Tämä työtehtävä kehittää minua seuraavissa asioissa: Esitystekniikka, isännöinti, pelishow’n suunnittelu, tapahtumien/ohjelmanumeroiden järjestäminen, RPG Makerin tekniikat.


AVARN Security Oy:

Työtehtävä: Vartija
Ajanjakso: 9.5.2017 – Nykyään

Kuvaus: Työskentelen paikallisvartioinnissa valvomokohteissa. Olen näiden työkohteiden ja -vuorojen avulla saanut lisää kokemusta asiakaspalvelutöistä sekä paineensietokykyni on parantunut. Lisäksi tämä on myös hieman kehittänyt omaa IT-osaamistani ja olen myös opastanut muita vartijoita IT-laitteiden käytössä oman muun kokemukseni ansiosta.

Tämä työtehtävä kehittää minua seuraavissa asioissa: Turvallisuusalan työtehtävät, asiakaspalvelu, paineensietokyky, ongelmanratkaisukyky(, IT-osaaminen).

Sport Racing Team Finland:

Työtehtävä: Tournament Director
Ajanjakso: 16.1.2014 – 27.7.2019

Kuvaus: Työskentelin turnausohjaajana tässä tiimissä, jonka jäsen itsekin olin tuona aikana. Pidin peliturnauksia verkon välityksellä ajosimulaatiopelissä Live for Speed. Näitä turnauksia järjestin viikonloppuisin paitsi tälle tiimille, mutta myös Sport Racing Team Finlandin ystävyystiimeille. Jopa WRC-kuljettaja Teemu Suninen osallistui näihin turnauksiin.

Tein kyseiselle tiimille myös muita oheistöitä, joista mainittakoon se, että ylläpidin Sport Racing Team Finlandin omia nettisivuja, foorumia sekä tulospalvelua.

Tämä työ oli kuitenkin jäädyksissä toukokuu-heinäkuu 2019 aikana ylivoimaisesta esteestä johtuen.

Tämä työtehtävä kehitti minua seuraavissa asioissa: Tapahtumien järjestäminen, markkinointi, turnausten ja kilpailujen ohjaaminen, tuomarointi, nettisivujen tekeminen, foorumien ylläpito, ongelmanratkaisukyky.


Gigantti:

Työtehtävä: Harjoittelija (AMK)
Ajanjakso: 12.11.2018 – 12.4.2019

Kuvaus: Suoritin ammattikorkeakouluopintoihini liittyneen harjoittelun Gigantti Megastore Espoossa. Minulla oli kaksi pääasiallista työtehtävää: vastasin netissä tehtyjen tilausten käsittelystä, joka tarkoitti, että minä etsin tuotteet noudettavaksi. Toinen työtehtävä oli Gigantin KnowHow-osastolla työskentely, missä asensin laitteita ja tein asiakaspalvelutyötä erityisesti tietotekniikkaan, mutta myös yleisesti myymälään liittyen.

Tämä työtehtävä kehitti minua seuraavissa asioissa: Kaupan alalla työskentely, erilaisten tietotekniikkalaitteiden asentaminen, asiakaspalvelu, ongelmanratkaisukyky


International eMotorsports Association ry:

Työtehtävä: Kilpailutuomari
Ajanjakso: 26.9.2016 – 7.1.2017

Kuvaus: Työskentelin kilpailutuomarina International eMotorsports Association ry:n järjestämälle IeMA-sarjalle, joka siihen aikaan (vuosina 2016-2018) oli eMotorsportsin SM-sarja AKK Motorsportsissa (AutoUrheilu.fi). Minun työtehtäväni oli valvoa ja varmistaa, että kuljettajat noudattivat sääntöjä ja määräyksiä. Autoin myös pisteiden laskemissa ja tein Photoshopilla pohjat aika-ajojen ja kisojen tuloksia vartern.

Tämä työ oli käytännössä yhtenäistä Circuit Games oy:ssä tehdyn työn kanssa. Sama porukka teki molempia hommia. Julkisuuden henkilöitä joiden kanssa työskentelin olivat muun muassa Mika Salo ja Esko Kiesi.

Tämä työtehtävä kehitti minua seuraavissa asioissa: Tuomarointi, kilpailujen järjestäminen, sarjapohjien (aika-ajojen/kilpailun tulokset, pisteet) teko, ongelmanratkaisukyky


Circuit Games oy:

Työtehtävä: Web Development Manager/Officer
Ajanjakso: 30.9 – 16.12.2016

Kuvaus: Työskentelin neljän henkilön tiimissä, missä meidän oli tarkoitus luoda turnausjärjestelmä ja tulospalvelu ajosimulaatiopeleille, kuten Live for Speedille ja Assetto Corsalle. Minun vastuullani oli nettisivujen tekeminen tälle palvelulle. Lisäksi julkaisin tuloksia tämän yhtiön kilpailutapahtumille mitä se järjesti asiakkailleen.

Tämä työ oli käytännössä yhtenäistä International eMotorsports Association ry:ssä tehdyn työn kanssa. Sama porukka teki molempia hommia. Julkisuuden henkilöitä keitä tapasin tässä työssä olivat muun muassa Kalle Palander ja Emma Kimiläinen.

Tämä työtehtävä kehitti minua seuraavissa asioissa: Nettisivujen tekeminen, tapahtumien järjestäminen, projektissa työskentely


Rastaalan koulu, Seure:

Työtehtävä: Vahtimestari
Ajanjakso: 25.1 – 1.6.2016

Kuvaus: Toimin vahtimestarina tässä samassa koulussa, missä toimin ATK-avustajana 2014-2015.

Vastasin muun muassa postista, kaikenlaisista sivuhommista, joita tein opettajille ja muulle koulun henkilökunnalle sekä osittain myös koulun turvallisuudesta. Tein myös silloin tällöin ATK-tehtäviä. Tämä työtehtävä nosti huomattvasti kiinnostustani turvallisuusalaan ja siksi kävin myöhemmin syksyllä vartija- ja järjestyksenvalvojakurssit.

Tämä työtehtävä kehitti minua seuraavissa asioissa: Turvallisuusalan työtehtävät, paineensietokyky, asiakaspalvelu, ongelmanratkaisukyky


Rastaalan koulu:

Työtehtävä: ATK-avustaja
Ajanjakso: 8.9.2014 – 14.12.2015

Kuvaus: Tehtäviäni olivat muun muassa opettajien ja muun koulun henkilökunnan auttaminen ATK-asioissa, koulun iPadien päivittäminen, Rastaalan koulun Fronter-järjestelmän hallinta sekä kuvien siirtäminen kameroista koneelle. Tämä työtehtävä nosti kiinnostustani asiakaspalvelutehtäviin huomattavasti ja kehitti myös omaa osaamistani Mac-käyttöjärjestelmän kanssa.

Tämä työtehtävä kehitti minua seuraavissa asioissa: Asiakaspalvelu, tietotekniikkalaitteiden hallinta


Monster Jam LFS:

Työtehtävä: Webmaster
Ajanjakso: 18.3.2012 – 12.1.2014

Kuvaus: Olin vuoden 2012 lopussa lopetetussa Maailman Nopein Kansa/5laps.com-palvelussa Monster Jam LFS-nimisen tiimin jäsen (kyllä, nimi on tuollainen, niin erikoiselta kuin se kuulostaakin) ja siinä tiimissä ollessani tein keikkatyönä useille eri tahoille nettisivut. Vastasin myös Monster Jam LFS:n omien kotisivujen jatkuvasta päivittämisestä. Opetin myös muille tiimin jäsenille erilaisia asioita. Näistä mainittakoon yksi oli phpBB-foorumien ylläpitäminen.

Tämän homman aikana tein myös eräänlaisen Web Reelin (videoportfolion) nettisivuista joita tein kun olin tämän tahon alaisena. (Nuo videon yhteystiedot eivät pidä paikkaansa, ne ovat muuttuneet ajat sitten.)

Tämä työtehtävä kehitti minua seuraavissa asioissa: Nettisivujen tekeminen, projekteissa työskentely, 3D-mallintaminen


Rio Digital:

Työtehtävä: Web-kehittäjä, Harjoittelija
Ajanjakso: 13.8 – 20.12.2013

Kuvaus: Suoritin ammattikouluopintoihini liittyvän työssäoppimisen Rio Digitalissa, joka on ensiluokkainen digitoimisto. Tämän työssäoppimiseni aikana olin mukana toteuttamassa muun muassa Amnestylle WordPress-pohjaisia nettisivuja. Tein myös oman sisällönhallintajärjestelmäni täällä.

Olin mukana kehittämässä myös Rion sisäisiä järjestelmiä.

Tämä työtehtävä kehitti minua seuraavissa asioissa: Nettisivujen tekeminen, julkaisu/sisällönhallintajärjestelmät, projekteissa työskentely


Dodreams:

Työtehtävä: Harjoittelija
Ajanjakso: 27.9 – 8.10.2010

Kuvaus: Olin TET-jaksoni aikana Dodreamsissa.

Tehtävänäni oli pääasiassa Maailman Nopein Kansa (MNK) pelin ylläpitämiseen liittyvät tehtävät.

Tämä työtehtävä kehitti minua seuraavissa asioissa: Ongelmanratkaisukyky, tuomarointi

Työväen Akatemia:

Koulutus: Oikeustiede
Ajanjakso: 2020 – 2021

Kuvaus: Koronaviruspandemian vuoksi päätin jatkaa opiskeluja vielä vuoden verran. Päätin hankkia lisää tietoa oikeustieteen alalta.


Lapin ammattikorkeakoulu:

Koulutus: Tietojenkäsittely, Tradenomi
Ajanjakso: 2015 – 2020

Kuvaus: Opiskeluni sujui monimuoto-toteutuksena, joka tarkoittaa sitä, että opiskelin etänä.

Opintoni liittyivät muun muassa liiketoimintaan, tietoturvaan ja IT-asioihin unohtamatta kuitenkin mediaan liittyviä asioita.


Omnia ammattiopisto:

Koulutus: Audiovisuaalisen viestinnän perustutkinto
Ajanjakso: 2011 – 2014

Kuvaus: Audiovisuaalisen viestinnän perustutkinnon tavoitteena on antaa opiskelijalle perusosaaminen tämän kyseisen alan työtehtäviin.

Työtehtäviä ovat muun muassa viestintätuotteiden suunnittelu, toteutus sekä markkinointi.

Työskentelin yhden jakson ajan Omnian mainostoimistossa toteuttamassa nettisivustoja.


Viherlaakson ylä-aste:

Koulutus: Peruskoulu
Ajanjakso: 2008 – 2011

Kuvaus: Suoritin peruskouluni täällä.

Täällä sain ensimmäiset kosketukseni audiovisuaaliseen viestintään, jonka vuoksi hain vuonna 2011 Omnian ammattiopistoon.


Stadin aikuisopisto:

Koulutus: Vartijan voimankäytön erityinen osa, teleskooppipatukka
Ajanjakso: 5.4.2017

Kuvaus: Kurssiin kuului sekä käytäntöä, että teoriaa. Kurssi antoi muodollisen kelpoisuuden kantaa vartijan ja järjestyksenvalvojan työtehtävissä teleskooppipatukkaa.


Stadin aikuisopisto:

Koulutus: Vartijan voimankäytön erityinen osa, kaasusumutin
Ajanjakso: 4.4.2017

Kuvaus: Ensiksi suoritimme tässä kurssissa teoriaosuuden ja sitten käytännön osuuden. Kurssin suorittaminen antoi mahdollisuuden kantaa vartijan ja järjestyksenvalvojan työtehtävissä kaasusumutinta.


Stadin aikuisopisto:

Koulutus: Vartijan peruskurssi
Ajanjakso: 19 – 29.9.2016

Kuvaus: Kurssi sisälsi pelkästään teoriaa. Kurssilla opetettiin lisää lainsäädäntöä, mutta myös palo- ja pelastustoimintaa sekä ensiapua.


Stadin aikuisopisto:

Koulutus: Järjestyksenvalvojan peruskurssi
Ajanjakso: 5 – 8.9.2016

Kuvaus: Kurssi sisälsi perusteet järjestyksenvalvontatoiminnasta.

Kurssin viimeinen päivä sisälsi kirjallisen kokeen lisäksi myös voimankäyttöä.


Stadin aikuisopisto:

Kuvaus: Vartijan työn perusteet
Ajanjakso: 29.8 – 2.9.2016

Kuvaus: Kurssi sisälsi vartijan työhön tarvittavat tiedot ja taidot koskien muun muassa lainsäädäntöä ja vartijan toimintaa.

Kurssiin kuului myös Vartijan voimankäytön yleinen osa, jonka suorittaminen antoi muodollisen kelpoisuuden kantaa vartijan ja järjestyksenvalvojan työtehtävissä patukkaa ja käsirautoja.

Kajaanin ammattikorkeakoulu:

Kurssi: Kaupallisen pelisovelluksen kehittäminen
Ajanjakso: 13.6 – 29.7.2016

Kuvaus: Teimme tiimissä This is Harma!-nimistä peliä, jossa työskentelin graafisena suunnittelijana. Tämä kyseinen peli sattui voittamaan Assembly Summer 2016-tapahtuman GameDev-kilpailun.


Kajaanin ammattikorkeakoulu:

Kurssi: Peliohjelmoinnin intensiivikurssi
Ajanjakso: 6 – 10.6.2016

Kuvaus: Tällä kurssilla opin Unity-ohjelman käytön perusteet. Tein kurssin päätteeksi kahdeksan pelaajan tankkipelin.

 

Taidot, ohjelmat ja harrastukset:

– Jälkituotanto
– Kuvankäsittely
– Videoeditointi
– Nettisivujen suunnittelu ja tekeminen
– Julkaisujärjestelmät (muun muassa WordPress, Drupal ja Joomla!)
– Äänituotanto
– 3D-mallintaminen
– Toimisto-ohjelmat
– Taitto-ohjelmat
– Pelituotanto
– Turnausten järjestäminen (+ MC/Isännöinti)
– Asiakaspalvelu
– Tuomarointi
– Turvallisuusalan työtehtävät

– Autodeskin ohjelmat (3ds Max, Maya yms.)
– Acid Music Studio
– Adoben ohjelmat, mukaan lukien:
— Acrobat DC (lomakkeiden teko)
— After Effects
— Audition
— Dimension
— Dreamweaver
— Flash Professional
— Illustrator
— InDesign
— PhotoShop
— Premiere Pro
– ArtiSteer
– Blender
– FileZilla
– Game Maker Studio 2
– RPG Maker VX Ace + MV
– Sony Vegas
– Unity
– Parkour (+ Freerunning)
– Sasuke/Ninja Warrior
– Lappi/Lapin maakunta
– 60-, 70- ja 80-luvun musiikki
– Videopelimusiikki
– Pokeri
– Sanaleikit (aka Punit)
– GoPro-kuvaaminen
– Pelishow’t
– Nintendo
– eSports-tapahtumat
– Retropelit/konsolit
– Oikeustiede
– Tilastointi
– Suomi (äidinkieli)
– Englanti (hyvä)
– Ruotsi (tyydyttävä)
– Pohjoissaame (aivan alkeet)