Pelishow

Minulla on vain yksi kysymys teille: oletteko te valmiina kestämään minua edes jonkin aikaa?

-Avaan tämänkaltaisella kysymyksellä lähes jokaisen pelishow’n!

Kesällä 2019, sain valmiiksi opiskelujen ja töiden ohessa tekemäni pelishowpohjat! Tämä tarjoaa minulle suuret mahdollisuudet järjestää melkeinpä mistä tahansa aiheesta pelishow! Minulla on siis mahdollisuudet suunnitella, järjestää, isännöidä yms. pelishow melkeinpä mistä tahansa aiheesta eri tapahtumatyypeille. Nämä pelishow’t voivat olla joko osa jotain isompaa tapahtumaa tai olla itsessään se tapahtuma.

Tapahtumatyyppejä missä tätä voidaan järjestää ovat muun muassa yritysten ja yhteisöjen omat tapahtumat, koti-illat, conit, yksityistilaisuudet sekä opetustarkoitukset.

Pelishowpohjassani on kolme versiota: yksilöversio (yksilöversio), pariversio (kilpailuversio) ja joukkueversio (yhteistyöversio). Nämä versiot toimivat hieman eri tavalla toisistaan: yksilöversiossa kilpaillaan tavallaan yksinään, mutta kuitenkin toisia vastaan. pariversiossa kilpaillaan toisia vastaan ja joukkueversiossa on tarkoitus toimia yhdessä.

Pariversion nimestä huolimatta sitä ei välttämättä pelata 2 vs. 2-tyylillä; termi ”pari” tarkoittaa tässä tapauksessa joukkueiden määrää. Se on siis 1 vs. 1-tyylinen joukkueversio, missä kaksi joukkuetta kilpailevat toisiaan vastaan.

 


 

Säännöt

Pelishow itsessään on melko suoraviivainen, mutta poikkeaa hieman yksilö-, pari- ja joukkueversioiden välillä: kaikissa kuitenkin idea on sama. Yksilö- ja joukkuekilpailuissa valitaan ensiksi pelaaja tavalla tai toisella, kun taas parikilpailussa päätetään vuorojärjestys kahden tiimin välillä tavalla tai toisella.

Sen jälkeen pelivuorossa oleva pelaaja/joukkue valitsee pelilaudalla olevan ruudun ja saa eteensä satunnaisen kategorian. Tämä kategoria voi olla jokin seuraavista aihepiireistä:

 • Triviakysymys aiheeseen liittyen
 • Mediakysymys aiheeseen liittyen
 • Haaste aiheeseen liittyen,
 • Kategorioihin liittyvä valinta tai
 • Pelilautaan liityvä valinta

Tämän jälkeen kun kategoria on saatu selville, täytyy pelaajan suorittaa kyseisestä kategoriasta annettu tehtävä. Jos esimerkiksi pelaaja sai triviakysymyksen, hänen/joukkueen täytyy vastata oikein kysymykseen, joka on edellytys siihen, että hän onnistuu siinä kategoriassa. Pari- ja joukkueversioissa valitaan tässä esimerkissä tässä vaiheessa yksi joukkueen jäsen vastaamaan kysymykseen. Tämä voi olla juurikin se pelaaja joka uskoo selvittävnsä kategorian. Mikäli pelaaja/joukkue onnistui kategoriassa, saa pelaaja/joukkue pisteen ja voi jatkaa eteenpäin. Silloin hän valitsee toisen ruudun pelilaudalta. Mitä enemmän pisteitä pelaaja/joukkue saa, sitä parempi!

Mutta, mikäli pelaaja/joukkue epäonnistui kategoriassa, ei pelaaja/joukkue saa pisteitä ja lisäksi:

 • Yksilöversiossa pelaajan peli päättyy siihen (tai hän käyttää yhden mahdollisuuksistaan mikäli on erikseen sovittu siitä, että kukin pelaaja saa useamman mahdollisuuden. Jos kyseessä oli pelaajan viimeinen mahdollisuus, päättyy hänen peli siihen).
 • Pariversiossa pelivuoro siirretään toiselle tiimille.
 • Joukkueversiossa henkilö joka yritti kategoriaa putoaa joukkueesta pois. Joukkue jatkaa eteenpäin ilman tätä pelaajaa, mutta mikäli kyseessä oli joukkueen viimeinen jäljellä oleva jäsen, päättyy joukkueen peli siihen.

Tämän jälkeen on yksilö- ja joukkuekilpailussa seuraavan pelaajan/joukkueen vuoro, jolloin tämä kaava toistetaan. Parikilpailussa pelivuoro pysyy toisella tiimillä aina niin kauan kunnes se pelivuorossa ollut tiimi epäonnistuu kategoriassa. Joukkuekilpailun tarkoitus on kuitenkin ensisijaisesti se, että siinä kaikki pelaajat toimivat yhdessä joukkueena, joten yleensä pelishow päättyy siihen kun pelaajia siinä yhdessä ja samassa joukkueessa ei enää ole.

Pelishow’n lopussa, se pelaaja/joukkue jolla on eniten pisteitä on voittaja.

Yhteenvetona: pelaaja valitsee ruudun pelilaudalta ja saa eteensä kategorian. Mikäli hän onnistuu kategoriassa, hän jatkaa eteenpäin. Jos hän ei onnistu, jotain ikävämpää tapahtuu.

 


 

Esimerkit

Lähes kaikki aiheet sopivat yksilöversioon. Voin yksilöversiossa järjestää vaikkapa johonkin harrastukseen liittyvän pelishow’n. Siinä ihminen kokeilisi paitsi omaa tietämystään, mutta myös omia taitojaan harrastukseen liittyen.

Yksi vaihtoehto on esimerkiksi videopelit: voin tehdä vaikkapa jostain tietystä videopelistä tai videopeleistä ylipäänsä pelishow’n. Se keskittyy paitsi trivia/mediakysymyksiin niistä, mutta silloin niihin kuuluu myös haasteita, esimerkiksi sinun täytyy voittaa vaikkapa pelin ensimmäinen taso alle 2 minuutissa.

Tällaiset aiheet sopivat erityisesti coneihin ja yksityistilaisuuksiin.

Pystyn käyttämään erityisesti tätä versiota myös opetustarkoituksiin. Se miten pystyn käyttämään tätä opetustarkoituksissa on se, että pystyn muuntamaan tästä pelishow’ta opetusversion/oppimispelin. Tämä tarkoittaa, että pystyn järjestämään esimerkiksi koulutuksia/kursseja ja harjoituskokeita lähes mistä tahansa aiheesta ja oikeastaan milloin vain tämän pelishowpohjan avulla.

Annan esimerkin: jos joku ihminen lukee pääsykokeisiin tai tentteihin, tämä pelishow voisi auttaa häntä. Osallistuja vastaisi yksinään triviakysymyksiin aiheisiin liittyen, kokeilee tietämystään monivalintakysymyksissä ja yrittäisi selvittää osaamisensa erityisesti pääsykokeeseen liittyvässä aiheessa. Eli jos on jokin tietty asia tenttimateriaalista, josta ihminen haluaisi testata omaa osaamistaan, voi hän käyttää tätä pelishowpohjaa hyödykseen siinä. Voin järjestää harjoitus(pääsy)kokeen/tentin ihmiselle siten, että ainut asia siinä kokeessa on juuri tuo tietty asia, mistä ihminen haluaa tehdä osaamistestin.

Lisäksi minulla on mahdollista tehdä esseekysymyksiä, joko rajoitetun ajan tai rajoittamattoman ajan kanssa. Minulla on toisin sanoen mahdollisuus tällä pelishowpohjalla simuloida (pääsy)kokeita/tenttejä eli tehdä harjoitus(pääsy)kokeita ihmisille, joko rajoitetun ajan kanssa tai ilman aikarajaa!

Tätä voidaan käyttää myös esimerkiksi kielten opettelussa. Tässä tapauksessa pelaaja voi saada eteen erityisesti mediakysymyksiä voivat koostua vaikkapa äänikysymyksistä, missä pelaajan pitää kertoa, että mikä sana sanottiin juuri äsken ääniklipissä. Tai se voi olla valokuva jostakin esineestä ja pelaajan täytyy kertoa se esineen sana sillä kielellä mitä hän haluaa oppia.

Joka tapauksessa, yksilöversio on hyvin samankaltainen kuin yhä pyörivä Thrown Controllers (katso lisätietoja osiosta ’Inspiraatiot’). Tässä pelaajat osallistuvat yksinään vastaten aiheisiin liittyviin triviakysymyksiin, tunnistavat aiheisiin liittyviä mediatiedostoja sekä jopa osallistuvat aiheisiin liittyviin haasteisiin joko itseään tai toista ihmistä vastaan. Ai niin, ja pelaajilla on mahdollisuus jopa haastaa minut tai joku toinen isäntä kaksintaisteluun! Onko sinulla tiedot ja taidot olla paras? (Tai no, vähintään onnekkain?)

Pariversio sopii erityisesti kaksintaisteluihin sekä 2 vs. 2-tyylisiin aiheisiin. Se voi myös soveltua joukkuelajeihin mikäli joukkueita on kaksi. Muut sopivat aiheet ovat kyllä sopivia yksilöversioonkin. Yksilöversion aiheet voivat sopia myös pariversioon, mikäli osallistujat jaetaan tarkoituksella kahteen joukkueeseen. Suurin ero yksilö- ja pariversiossa on paitsi pelilaudassa, mutta myös siinä, että yksilöversiossa katsotaan vain mihin omat rahkeet riittävät kun pariversiossa taistellaan nimenomaan toista joukkuetta vastaan.

Pariversio on hyvin samankaltainen kuin klassinen lastenohjelma/pelishow Nick Arcade (katso lisätietoja osiosta ’Inspiraatiot’), missä osallistujat taistelevat toisiaan vastakkain liikuttaen pelihahmoa pelilaudalla, vastaavat aiheisiin liittyviin triviakysymyksiin, tunnistavat media-aiheisia haasteita ja jopa osallistuvat haasteisiin joko yksilöinä tai tiiminä. Ja onhan myös mahdollista haastaa kaksintaisteluun toisen tiimin jäsen tai jopa isäntä, minut! Pystyykö sinun tiimisi olemaan parempi kuin toinen tiimi? (Tai no, vähintään onnekkaampi?)

Joukkueversio soveltuu erityisesti aiheisiin missä ei haluta kilpailla (kuten Parkour ja Freerunning) tai jos pelishow’n aihe koostuu joukkueena olemisesta (kuten joukkuelajit). ja joukkueita on vain yksi.

Voin järjestää vaikkapa Parkour-aiheisen pelishow’n, missä osallistujat vastaavat yhdessä Parkour-aiheisiin triviakysymyksiin, tunnistavat temppuja sekä seuroja ja jopa osallistuvat (toivottavasti) turvallisiin Parkour-haasteisiin!

Toinen aihe mihin tämä soveltuu on jos joukkue itsessään haluaa vain nähdä, mihin heidän yhteistyönsä riittää. He eivät halua kilpailua vaan haluavat toimia yhdessä.

Joukkueversiossa on tavoitteena vain päästä mahdollisimman pitkälle. Tässä ei siis kilpailla toisia vastaan ollenkaan vaan toimitaan yhdessä.

 


 

Inspiraatiot

Kaikki pelishow’t ovat oletuksena hyvin samankaltaisia, kuin Nick Arcade sekä Thrown Controllers, jotka molemmat toimivat inspiraationa tälle (Nick Arcade on lisäksi inspiraatio Thrown Controllersille). Mikäli käytetään pelishowpohjassani pariversiota, on kyseinen pelishow enemmän Nick Arcaden kaltainen, kun taas mikäli pelaajat pelaavat yksinään, on kyseinen pelishow enemmän Thrown Controllersin kaltainen. Tämä joukkueversio puolestaan on itse tekemäni, sille ei ole mitään inspiraatiota.

Jopa pelishowpohjat ovat hyvin samankaltaisia inspiraatioilleen: tämä tarkoittaa, että pariversioni pelishowpohja on hyvin samankaltainen kuin mitä Nick Arcadessa on, kun taas yksilöversiossa pelishowpohja on hyvin samankaltainen kuin mitä Thrown Controllersissa on. Joukkueversiossa voin kallistua kumpaan puoleen pelishowpohjissa tahansa!

Idea kuitenkin on näissä kaikissa sama: pelaaja valitsee ruuudun pelilaudalta ja saa eteensä satunnaisen kategorian. Jos hän onnistuu, hän jatkaa eteenpäin ja voi valita toisen ruudun. Jos hän epäonnistuu, on seuraavan pelaajan vuoro.

Nick Arcade:

”Behind this door is the Video Zone, a place between our world and the video dimension. Waiting to challenge you for control of the Video Zone is one of the game wizards. Is it Merlock, Scorchia, or Mongo? These two teams will compete for the right to enter the Video Zone and face that game wizard’s challenge. Who will it be? Find out today on…. NICK ARCADE! And now, here’s your host, a guy who always remembers to leave the memory card in when saving his game file, PHIL MOORE!”

Okei, ensiksi kysymys teille: kuinka moni oikeasti muistaa Nick Arcaden?

 • Jos muistatte: kiitos, en tunne enää itseäni niin nostalgiseksi ja vanhaksi!
 • Jos ette: ei tarvitse hävetä, se tuli 1990-luvulla ja vieläpä Nickelodeon-kanavalla!

Nick Arcade (tunnettu myös nimellä Nickelodeon Arcade) oli lasten pelishow 1990-luvun alkuvaiheissa, jota juonsi Phil Moore. Tässä neljä kilpailijaa jaettiin keltaiseen ja punaiseen tiimiin. Joka jakso koostui kahdesta kierroksesta, missä osallistujat liikuttivat pelihahmoa ”Mikey” haluamaansa ruutuun siinä maailmassa mihin hän oli matkustanut.

Kun ”Mikey” astui ruutuun, hän sai eteensä kategorian. Tämä kategoria oli jokin seuraavista P-kirjaimista: Points, Puzzles, Pop Quizzes tai Prizes. Points ja Prizes ovat itsestään selviä, mutta Puzzle-ryhmässä pari sai jonkin videoaiheisen kategorian. Tämä saattoi olla vaikkapa ”Credit Crawl” jossa kerrottiin tekstitysten muodossa vinkkejä siitä, että mistä merkittävästä maamerkistä on kysymys. Toinen kategoria oli ”Hidden Camera” missä videokamera oli piilotettuna johonkin (esimerkiksi ruokapussiin) ja tehtävänä oli kertoa kameran sijainti.

Tämä video kuvaa aikalailla tarkalleen, mistä näistä on kysymys. Tämä näyttää myös pelilaudan ja siten myös sen, mihin Thrown Controllers ja oma pelishow’ni perustuvat:

Pop Quiz puolestaan koostui kysymyksistä liittyen siihen maailmaan mihin ”Mikey” oli matkustanut. Se pari joka vastasi oikein, sai 25 pistettä (50 pistettä toisella kierroksella) ja sai komennon ”Mikeyn” hallinnassa.

Lisäksi mukana oli myös ”Video Challenge”-niminen kategoria. Se pari joka sen sai pääsivät valitsemaan jonkin videopelin enintään viidestä eri vaihtoehdosta. Tämän jälkeen toinen pelaaja kirjoitti tauluun pistemäärän minkä halusi panostaa oman tiiminsä pisteistään ja toinen pelaaja yritti saavuttaa tavoitteen videopelissä 30 sekunnissa (tämä tavoite oli esimerkiksi: ”Kerää 5000 pistettä”). Mikäli videopelin pelannut pelaaja onnistui tavoitteessa, se panostettu pistemäärä lisättiin tiimin pistesaldoon. Mikäli hän epäonnistui, se panostettu pistesmäärä otettiin pois tiimin pistesaldosta.

Kahden kierroksen jälkeen, se tiimi jolla oli enemmän pisteitä voitti pääsyn ”Video Zone”-nimiseen alueeseen. Tämä alue teki Nick Arcadesta teknologiamarvelin siihen aikaan, sillä siinä alueessa pelaajat pääsivät (Blue Screen-tekniikkaa käyttäen) videopelin sisälle ja heidän piti suorittaa haasteita siten, että olivat itse videopelissä. Mikäli pari onnistui minuutissa suorittamaan kolme haastetta, voittivat he pääpalkinnon.

Tämä video näyttää kaikki mahdolliset tasot, mitä pelaajat saattoivat kohdata ollessaan itse videopelissä:

 

Miten minun pelishow eroaa ja on toisaalta samanlainen kuin Nick Arcade? Omassa pelishowpohjassani on pariversio erityisen samanlainen kuin tämä. Joukkueversio on jokseenkin samanlainen ja yksilöversio selkeästi erilaisempi.

 • Samaa:
  • Osa kategorioista ovat käytännössä hyvin samanlaisia
  • Pelishowpohjasta voidaan tehdä useista eri aiheista pelishow (aivan kuten minulla)
  • Vain yksi isäntä (oletuksena minulla myös)
  • Tiimiversioissa on mahdollisuus käyttää samankaltaista pelilautaa
 • Erilaista:
  • Osallistujien määrä ei ole varmuudella ennalta määrätty
  • Sitä asiaa, että pääsisi videopelin sisälle ei ole
  • Tämä näytettiin Nickelodeon-kanavalla, omaa pelishowtani ei näytetä TV-kanavilla

Thrown Controllers:

Thrown Controllers sees the Youtube and Twitch group The Runaway Guys (Chuggaaconroy, NintendoCapriSun and Proton Jon) bringing their brand of chaos and fun to the stage with Thrown Controllers, a game show made to test how well you know your video games. Like the classic game show before it, Nick Arcade, Thrown Controllers has you try your luck at answering video game trivia questions, playing video game challenges and even challenging the hosts, all for a chance at some fabulous prizes! Do you have what it takes to be the best?

Thrown Controllers on YouTubessa suositun yhteiskanavan TheRunawayGuysien, johonka kuuluvat Chuggaaconroy, NintendoCapriSun sekä ProtonJon tekemä pelishow. ProtonJon toimii kyseisen pelishow’n MC:nä (Master of Ceremonies). Tätä pelishow’ta käytetään peliaiheisissa tapahtumissa (coneissa) pohjois-Amerikassa. Näitä tapahtumia ovat muun muassa PAX East ja West, MomoCon sekä ConBravo.

Tässä pelishow’ssa valitaan satunnaislukugeneraattorilla (tai valvojan toimesta) pelaajia. Pelaajat kilpailevat yksinään ja yksi kerrallaan-tyylillä. Kukin pelaaja valitsee numeron 1-10 ja saa sitten eteensä kategorian. Kaikki kategoriat liittyvät videopeleihin (koko pelishowpohja on tehty siis vain yhdelle aiheelle). Tämä kategoria voi olla triviakysymys, haaste, mediantunnistuskysymys tai peliin liittyvä valinta. Mikäli pelaaja onnistui kategoriassa, saa hän pisteen ja voi jatkaa eteenpäin.

Mitä enemmän pelaaja saa pisteitä, sitä enemmän hän saa palkintoja, mutta jos hän tekee yhdenkin virheen eli vastaa väärin yhteenkin kysymykseen tai epäonnistuu yhdessäkin haasteessa, päättyy hänen pelinsä siihen. Tämän jälkeen on seuraavan pelaajan vuoro ja tämä kaava toistetaan. Tapahtuman lopussa, se pelaaja joka sai eniten pisteitä, on pääpalkinnon voittaja.

Tapahtumat löytyvät heidän viralliselta soittolistalta:

 

Miten minun pelishow eroaa ja on toisaalta samanlainen kuin Thrown Controllers? Omassa pelishowpohjassani on yksilöversio erityisen samanlainen kuin tämä. Joukkueversio on jokseenkin samanlainen ja pariversio selkeästi erilaisempi.

 • Samaa:
  • Molemmat on tehty RPG Makerilla (tosin Thrown Controllers on tehty RPG Maker VX:llä, minun pelishowpohjat RPG Maker MV:llä)
  • Koska olen sanonut voivani auttaa Thrown Controllersin tekijää ProtonJonia, mikäli hän tarvitsee apua hänen pelin päivittämisestä RPG Maker VX:tä RPG Maker MV:lle ja koska muutenkin suurin osaa Thrown Controllersin kategorioista sopii niin hyvin muihinkin aiheisiin on todella moni kategoria otettu siitä mukaan tähän.
  • Yksilöversiossa on mahdollisuus käyttää samankaltaista pelilautaa
  • Osallistujien määrä ei ole varmuudella ennalta määrätty (se voi siis vaihdella)
 • Erilaista:
  • Pari/Joukkueversiossa on mahdollista käyttää Nick Arcade-tyylistä pelilautaa eikä Thrown Controllers-tyylistä
  • Thrown Controllers liittyy vain videopeleihin, minulla ei ole tuota rajoitusta
  • On oletuksena useampi isäntä (itse olen oletuksena ainoa isäntä)

 


 

Kategoriat

Kaikki yleiskategoriat löydätte tästä. Joillekin aiheille erikseen voi ola omia kategorioita (esim. Parkour-aiheisessa pelishow’ssa ovat mukana kategoriat ”Tempputunnistus” sekä ”Käännös: Parkour – ?”), joita ei käytetä muissa aiheissa, mutta niitä ei mainita tässä.

Huomatkaa, että on mahdollista, että emme käytä kaikkia mahdollisia kategorioita kaikissa pelishow’ssa. Nämä ovat ne yleiskategoriat, joilla on yleensä aina mahdollisuus löytyä jokaisesta pelishow’ta. Lisäksi on mahdollista heittää kokonaan jokin aihepiiri (esimerkiksi haasteet) pois jonkin tietyn aiheen pelishow’ta, kaikkia aihepiirejä ei siis ole pakko käyttää.

Triviakysymykset

Samanlainen kuin: Thrown Controllersin ”Easy Question”

Vaikeustaso: Helppo

Onko tämä vaikea kysymys? Sinä päätät!

Helppo Kysymys on pelin ylivoimaisesti helpoin kategoria. Se sisältää niin naurettavan helppoja kysymyksiä, että joskus niissä kysymyksissä vastaus on mainittu jo siinä kysymyksessä.

Esimerkkikysymys: Mitä lajia harrastetaan ensisijaisesti Parkourkeskuksella?

Samanlainen kuin: Thrown Controllersin ”Multiple Choice”

Vaikeustaso: Helppo

Monivalinta sisältää nimensä mukaisesti monivalintakysymyksiä. Tässä saat kysymyksen neljällä vastausvaihtoehdolla. Vain yksi niistä on oikein. Mikä niistä? Kuitenkin vaikeustaso näissä kysymyksissä on selvästi tähdätty helpomman kuin vaikeamman puolelle, minkä vuoksi tämäkin on melko helppo kategoria.

Esimerkkikysymys: Kuka seuraavista henkilöistä saa tietyin ehdoin osallistua vartioimisliiketoimintaan?

A) Poliisimies B) Rajavartiomies

C) Tullimies D) Ei kukaan näistä

Samanlainen kuin: Thrown Controllersin ”Lightning Round”

Vaikeustaso: Helppo/Keskitaso

Pikavisa (entinen nimi Salamakierros) toimii siten, että pelaajalle annetaan yhdestä kategoriasta viisi kysymystä. Yleensä nämä ovat kyllä/ei-tyylisiä kysymyksiä. Pelaajan täytyy saada vähintään kolme oikein viidestä ja hänen täytyy tehdä tämä 30 sekunnissa. Mikäli aika loppuu, pelaaja saa vastata vielä nykyiseen kysymykseen, mutta kaikki sen jälkeiset kysymykset merkitään vääriksi.

Mikäli pelaaja saa kuitenkin kaikki viisi oikein, hän saa kaksi pistettä yhden sijaan.

Esimerkkikategoria: Ovatko nämä vartioimisliikkeet todellisia? Annan viisi vartioimisliikettä, pelaajan täytyy kertoa onko tällainen vartioimisliike oikeasti olemassa.

Samanlainen kuin: Ei ole inspiraatiota, minun itse tekemäni

Vaikeustaso: Keskitaso

Numerovalinnassa (teknisesti ottaen se on Numer0valinta nollalla eikä o-kirjaimella) pelaaja saa eteensä kolme eri numeroa. Hän valitsee yhden niistä numeroista ja sen jälkeen hän saa kysymyksen liittyen siihen numeroon minkä valitsi.

Mutta: pelaaja ei kuitenkaan tiedä sitä kysymystä ennen kuin on valinnut numeron. Olen kuitenkin armahtanut pelaajia hieman siten, että ennen kuin he valitsevat numeron, he saavat vinkkejä liittyen aiheisiin, mitä kysymykset koskevat.

Esimerkkikysymys: Pelaaja näkee numeron 3. Sen vinkki on, että se liittyy teleskooppipatukkaan. Hän valitsee sen numeron ja saa kysymyksen: Teleskooppipatukan avaamiseen on kolme hyväksyttyä tekniikkaa. Mitkä ne ovat?

Samanlainen kuin: Thrown Controllersin ”Brutal Question”

Vaikeustaso: Vaikea

Mi-Miksi sinä tämän kategorian valitsit!?!

Painajaiskysymys (entinen nimi Kuolemantuomio) on pelin vaikein kategoria. Tämä kysymys sisältää järjettömän vaikeita kysymyksiä aiheisiin liittyen. Toivo vain, että vastauksesi osuu oikein!

Esimerkkikysymys: Parkourissa ja Freerunningissa ei kilpailla. Kuitenkin tätä asiaa rikottiin vuonna 2011 eräässä G4-kanavan TV-ohjelmassa jossa neljä Parkour/Freerunning-tiimiä taistelivat toisiaan vastaan yhteensä kahdeksan jakson ajan. Mikä ohjelma tämä oli?

Samanlainen kuin: Nick Arcaden ”Time Bomb”

Vaikeustaso: Keskitaso / Ei saatavilla

Aikapommi on uniikki kategoria. Se voidaan saada ainoastaan siinä erittäin harvinaisessa tilanteessa, että valitaan jo käytetty ruutu uudelleen. Itse pyrin aina varmistamaan, että niin ei kävisi, mutta jos niin sattuu käymään, kategoria minkä pelaaja saa on aina Aikapommi.

Aikapommissa pelaaja saa keskivaikean triviakysymyksen. Hänen täytyy vastata siihen 15 sekunnissa. Pisteitä ei kuitenkaan anneta vaikka pelaaja vastaisikin oikein. Tästä syystä tätä kategoriaa käytetään vain poikkeustilanteissa.

Mediakysymykset

Samanlainen kuin: Thrown Controllersin ”Screenshot”

Vaikeustaso: Keskitaso

Aika itsestäänselvyys on tämä! Pelaajalle näytetään aiheeseen liittyvä valokuva ja pelaajan täytyy kertoa että mistä kyseinen valokuva on otettu. Se voi olla vaikkapa jonkun käyttäjän ottama video, jolloin pelaajan täytyy kertoa, että mistä videosta kuva on otettu.

Samanlainen kuin: Thrown Controllersin ”Who the Heck is That?”

Vaikeustaso: Keskitaso

Mysteeritaho-nimistä kategoriaa ei käytetä. Sen sijaan tuo sana ”taho”-korvataan jollain aiheeseen liittyvällä asialla. Kyseessä voi esimerkiksi olla turvallisuusalan tapauksessa vartioimisliike tai jos olisin Gigantille järjestänyt tällaisen silloin kun työskentelin siellä, tuote heidän sivuilta.

Tässä kategoriassa annetaan siluettikuva jostain asiasta siihen tahoon liittyen. Myös kuvaus kyseisestä asiasta annetaan. Pelaajan on kerrottava mistä asiasta on kyse.

Samanlainen kuin: Thrown Controllersin ”Audio Question”

Vaikeustaso: Keskitaso/Vaikea

Aika itsestäänselvyys on tämä! Pelaajalle pistetään soimaan aiheeseen liittyvä ääniklippi ja pelaajan täytyy kertoa että mistä kyseinen ääniklippi on otettu. Se voi olla vaikkapa jonkun käyttäjän ottama video, jolloin pelaajan täytyy kertoa, että mistä videosta ääniklippi on otettu.

Tätä kategoriaa ei kuitenkaan käytetä kaikissa aiheissa, koska joissain aiheissa on lähes mahdotonta tietää pelkän ääniklipin perusteella vastaus.

Samanlainen kuin: Nick Arcaden ”Flash Frame”

Vaikeustaso: Helppo/Keskitaso

Salamadiat on kuin media-versio Pikavisasta. Tässä näytetään salamannopeudella diaesityksenä viisi kuvaa, jotka liittyvät jollain tapaa samaan kategoriaan.

Pelaajan tavoitteena on tunnistaa vähintään kolme tahoa, joita halutaan tunnistaa näistä viidestä kuvasta. Kussakin kuvassa on vain yksi taho.

Haasteet

Samanlainen kuin: Nick Arcaden ”Video Challenge” sekä Thrown Controllersin ”Solo Video Game Challenge”

Vaikeustaso: Keskitaso

Pelaaja saa haasteen, joka hänen pitää itsenäisesti suorittaa. Tämä voi olla esimerkiksi Parkourin tapauksessa, että pelaajan pitää tehdä kolme Roll-liikettä putkeen.

Samanlainen kuin: Nick Arcaden ”Face-Off”

Vaikeustaso: Riippuu vastustajasta

Kaksintaistelua käytetään vain pariversiossa. Tämä toimii niin, että tämän molemmat tiimit valitsevat yhden jäsenen (tai useamman mikäli haaste edellyttää sitä) jotka kohtaavat sitten toisensa kaksintaistelussa aiheeseen liittyvässä haasteessa. Se tiimi joka voittaa haasteen saa pisteen ja hallinnan pelihahmolle pelilaudalla. Mikäli tulee tasapeli, kumpikaan ei saa pistettä ja hallinta pysyy alkuperäisellä (= tämän kategorian saaneella) tiimillä.

Samanlainen kuin: Ei ole inspiraatiota, minun itse tekemäni

Vaikeustaso: Keskitaso

Parihaastetta ei käytetä yksilöversiossa. Tämä toimii niin, että tämän pelaajan saanut kategoria valitsee toisen tiiminsä jäsenen. Sitten heidän pitää suorittaa yhdessä haaste. Mikäli toinenkin epäonnistuu, epäonnistuu tämä kategoria heidän osaltaan. Joukkueversiossa jos tiimi epäonnistuu, kysytään epäonnistuiko toinen vai molemmat. Pelini sitten karsii joko 1 tai 2 pelaajaa tiimistä riippuen siitä valinnasta.

Samanlainen kuin: Ei ole inspiraatiota, minun itse tekemäni

Vaikeustaso: Keskitaso

Joukkuehaastetta ei käytetä yksilöversiossa ja pari/joukkueversiossakin vain jos tiimissä on vähintään kolme jäsentä. Tämä toimii niin, että tämän pelaajan saanut kategoria valitsee sen verran määrän pelaajia tiimistään mitä haaste edellyttää. Sitten heidän pitää suorittaa yhdessä haaste. Mikäli yksikin epäonnistuu, epäonnistuu tämä kategoria heidän osaltaan. Joukkueversiossa jos tiimi epäonnistuu, kysytään epäonnistuiko kuinka moni pelaaja. Pelini sitten karsii sen verran pelaajia tiimistä mitä valittiin.

Samanlainen kuin: Thrown Controllersin ”Audience Video Game Challenge”

Vaikeustaso: Riippuu vastustajasta

Yleisöhaastetta käytetään ainoastaan yksilöversiossa. Tämä toimii siten, että valitsen (tai jos käytetään montaa isäntää, joku toinen isäntä) yleisön joukosta satunnaisen henkilön (tai jos haaste edellyttää useampaa pelaajaa, useamman satunnaisen henkilön) haastamaan pelaajan. Jos pelaaja voittaa, hän jatkaa eteenpäin normaalisti, mutta jos yleisön jäsen voittaa, hän voittaa osallistumisoikeuden (aloittaen nollasta pisteestä tosin) tämän pelishow’n pariin.

Samanlainen kuin: Thrown Controllersin ”TheRunawayGuys Video Game Challenge”

Vaikeustaso: Vaikea

Isännän haaste toimii hieman eri tavalla riippuen isäntien määrästä. Mikäli isäntiä on useampi, valitsee pelaaja isännän. Mikäli vain minä olen isäntä, tarjoan pelaajalle kolme eri aiheeseen liittyvää kategoriaa (esim. Parkourin tapauksessa ne olisivat Parkour, Freerunning ja Sasuke/Ninja Warrior), joista pelaaja valitsee yhden kategorian.

Kun pelaaja on valinnut isännän/kategorian, hän saa sitten haasteen. Se voi olla joko isännän tekemä yksilöhaaste tai se voi olla kaksintaistelu isäntää vastaan. Tämä kategoria takaa sen, että tässä pelishow’ssa on mahdollista haastaa minut kaksintaisteluun aiheeseen liittyvässä haasteessa.

Samanlainen kuin: Thrown Controllersin ”Leap of Faith”

Vaikeustaso: Keskitaso/Vaikea

LIIIIIIIIIIPPPP OFFFF FEEEEIITTTHHHH!

Uskon Hyppy ei ole saatavilla pariversiossa ja se toimii eri tavalla yksilö- ja joukkueversioiden välillä.

Uskon Hypyssä pelaaja ei itse suorita haastetta. Sen sijaan hän valitsee yleisön joukosta haluamansa jäsenen (tai minä/isäntä valitsee satunnaisestri) suorittamaan sen haasteen hänen puolestaan. Mutta, tässä on kaksi asiaa:

 1. Pelaaja ei tiedä mikä haaste on luvassa ennen kuin on valinnut pelaajan
 2. Jos valittu yleisön jäsen onnistuu haasteessa, hänen valinnut pelaaja jatkaa eteenpäin sekä yleisön jäsen voittaa myös osallistumisoikeuden.

Joukkueversiossa tämä toimii hieman eri tavalla: tämä kategoria on mahdollista saada vain silloin, jos joukkue ei ole täysilukuinen eli joku pelaajista on jo epäonnistunut/pudotettu pois joukkueesta. Ainoastaan pudotettuja pelaajia on mahdollisuus valita suorittamaan kyseinen haaste ja jos pudotettu pelaaja onnistuu, hän pääsee takaisin joukkueseen. Eli tämä kategoria takaa sen, että on mahdollista voittaa pelaajia takaisin joukkueseen.

Kategorioihin liittyvät valinnat

Samanlainen kuin: Ei ole inspiraatiota, minun itse tekemäni

Vaikeustaso: Ei saatavilla

Valitse Haaste toimii siten, että pelaaja valitsee joko Pronssihaasteen, Hopeahaasteen tai Kultahaasteen. Nämä kolme ovat alakategorioita, joita ei voi saada itse pelilaudalla (ne voi saada siis ainoastaan toisen kategorian kautta). Pelaaja ei kuitenkaan tiedä haastetta minkä saa ja nämä kolme kategoriaa eroavat toisistaan seuraavanlaisesti:

 • Pronssihaaste on helpoin, mutta siitä voi saada vain yhden pisteen
 • Hopeahaaste on keskivaikea ja siitä voi saada joko yhden tai kaksi pistettä (on 50-50 mahdollisuus montako pistettä saat)
 • Kultahaaste on vaikein, mutta siitä saa varmuudella kaksi pisttettä

Samanlainen kuin: Thrown Controllersin ”Choose Your Destiny”

Vaikeustaso: Ei saatavilla

Valitse Kohtalosi on aika onnekas kategoria pelaajalle. Pelaaja saa viisi satunnaista kategoriaa (lukuun ottamatta Aikapommia ja Arvo Myrkkyäsi sekä alakategorioita), joista voi valita yhden. Jos onni käy, hän saa jonkin todella helpon kategorian valittavakseen.

Mutta, jos pelaaja jostain syystä haluaa riskeerata ja ottaa tarkoituksella (mikäli saatavilla) joko Painajaiskysymyksen, Äänikysymyksen, Isännän Haasteen tai Uskon Hypyn ja onnistuu siinä, hän saa kaksi pistettä yhden sijaan.

Samanlainen kuin: Ei ole inspiraatiota, minun itse tekemäni

Vaikeustaso: Ei saatavilla

Arvo Myrkkysi on kuin toinen versio Valitse Kohtalostasi. Tämä on kuin yhdistelmä kategorioista Valitse Haaste ja Valitse Kohtalosi.

Tässä pelaaja saa valita joko Helpon, Keskivaikean tai Vaikean myrkyn väliltä. Sen jälkeen pelaaja saa satunnaisen siihen myrkkyyn kuuluvan kategorian. Nämä myrkyt vaihtelevat seuraavanlaisesti:

 • Helppo: Helppo Kysymys, Monivalinta, Pikavisa, Salamadiat tai Pronssihaaste: pelaaja saa jonkin näistä viidestä kategoriasta, mutta ne kaikki ovat yhden pisteen arvoisia
 • Keskivaikea: Kaikki muut kategoriat sekä Hopeahaaste, paitsi tässä listassa mainitut kategoriat sekä peliin liittyvät valintakategoriat: pelaaja saa yhden siitä isosta listasta olevista kategorioista ja ne kaikki ovat joko yhden tai kahden pisteen arvoisia. On 50-50 mahdollisuus, kumman määrän pisteitä pelaaja saa onnistuessaan.
 • Vaikea: Painajaiskysymys, Äänikysymys, Isännän Haaste, Uskon Hyppy tai Kultahaaste: pelaaja saa jonkin näistä viidestä kategoriasta, mutta ne kaikki ovat kahden pisteen arvoisia

Samanlainen kuin: Ei ole inspiraatiota, minun itse tekemäni

Vaikeustaso: Ei saatavilla

Tupla tai Kuitti on pelaajalle tarjottu mahdollisuus. Tämä kategoria on saatavilla vain jos pelaajalla on vähintään kaksi pistettä.

Tässä kategoriassa pelaaja saa valita hyväksyykö hän tämän vai ei. Jos hän ei hyväksy (samoin jos hänellä on alle kaksi pistettä), arvon hänelle satunnaisen muun kategorian ja peli jatkuu normaalisti. Jos hän hyväksyy, hän saa eteensä satunnaisen kategorian ja jos hän onnistuu, hän tuplaa pistemääränsä.

Mutta, tässä on kaksi ongelmaa:

 1. Kategoria ei voi olla Helppo Kysymys, Monivalinta, Pikavisa, Salamadiat eikä mikään peliin liittyvä valintakategoria
 2. Mikäli pelaaja epäonnistuu, hän menettää kaikki jo keräämänsä pisteensä

Pelilautoihin liittyvät valinnat

Kaikissa pelilautoihin liittyvissä valintakategorioissa on neljä samaa piirrettä:

 1. Nämä ovat saatavilla vain yksilö- ja joukkueversioissa. Pariversioissa näitä ei nähdä.
 2. Jos pelaaja hyväksyy tämän, pelilauta muuttuu eikä paluuta entiseen pelilautaan ole. Pelilauta palaa normaalisti vasta kun on (yksilöversiossa) pelaaja epäonnistunut kategoriassa tai (joukkueversiossa) kun joukkueessa ei enää jäseniä ole.
 3. Uudella pelilaudalla Helpot ja Monivalintakysymykset eivät ole saatavilla kuten eivät myöskään muut pelilautoihin llittyvät valintakategoriat. Tämä tarkoittaa, että jos jollain toisen kategorian tarjoamalla pelilaudalla on yksi erityinen huono piirre, löytyy sieltä aina toinenkin vähemmän huonompi piirre ja se on juuri tuo, että pelin helpoimmat kategoriat ”Helppo Kysymys” ja ”Monivalinta” puuttuvat kokonaan.
 4. Mikäli pelaaja kieltäytyy, hänelle arvotaan satunnaisesti jokin muu kategoria

Samanlainen kuin: Ei ole inspiraatiota, minun itse tekemäni

Vaikeustaso: Ei saatavilla

Jos pelaaja hyväksyy Kultaisen Keskitien, hän saa uuden pelilaudan, minkä hyvänä puolena on se, että siellä ei nähdä varmuudella Painajaiskysymyksiä eikä Isännän Haasteita. Ainut huono puoli on siis se, ettei myöskään Helppoja eikä Monivalintakysymyksiä nähdä.

Tämä siis tekee pelilaudasta selkeästi keskivaikean, ei liian helpon eikä liian vaikean.

Samanlainen kuin: Ei ole inspiraatiota, minun itse tekemäni

Vaikeustaso: Ei saatavilla

Vähän pisteitä vs. Enemmän mahdollisuuksia!

Jos pelaaja hyväksyy Puhtaan Pöydän, hän saa uuden pelilaudan, minkä hyvänä puolena on se, että hän saa epäonnistua yhden kerran eli hän saa kaksi mahdollisuutta. Mikäli pelaaja epäonnistuu, hän jatkaa sillä pelilaudalla mihin hän jäi. Selkeä huonompi puoli on se, että pelaaja aloittaa liiankin puhtaalta pöydältä, koska hän menettää kaikki nykyiset pisteensä.

Tätä kategoriaa ei käytetä kuin yksilöversiossa ja siinäkin vain, jos kullekkin pelaajalle on annettu vain yksi mahdollisuus.

Samanlainen kuin: Thrown Controllersin ”The Devil’s Deal”

Vaikeustaso: Ei saatavilla

Isot pisteet vs. Isommat riskit!

Jos pelaaja haluaa myydä sielunsa ja hyväksyy Pirun Uhkapelin, hän saa uuden pelilaudan, minkä hyvänä puolena on se, että kaikki ruudut pelilaudalla ovat kaksinkertaisia arvoltaan. Tämä huono puoli vaihtelee yksilö- ja joukkueversioiden välillä.

Yksilöversiossa: mitä suurempi pistemäärä pelaajalla on, sitä suurempi todennäköisyys on saada mistä tahansa ruudusta Painajaiskysymys. Todennäköisyys on pisteiden määrä * 10, eli jos pelaajalla on 2 pistettä, on hänellä 20% mahdollisuus, että mistä tahansa ruudusta tuleekin Painajaiskysymys.

Joukkueversiossa: mitä suurempi pistemäärä joukkueella on, sitä suurempi määrä pelaajia putoaa joukkueesta mikäli epäonnistutte (ei koske Pari- ja Joukkuehaasteita). Tiputettavien määrä on aina sama kuin pistemäärä eli jos joukkuella on kolme pistettä ja pelaaja mokaa jonkin triviakysymyksen, menettää joukkue paitsi kategoriassa epäonnistuneen pelaajan, mutta myös kaksi muuta jäsentä eli kolme pelaajaa.

Samanlainen kuin: Ei ole inspiraatiota, minun itse tekemäni

Vaikeustaso: Ei saatavilla

Jos pelaaja hyväksyy tämän tulella leikkimisen, hän saa uuden pelilaudan, minkä hyvänä puolena on se, että kaikki ruudut pelilaudalla ovat kolminkertaisia arvoltaan. Tämä huono puoli vaihtelee yksilö- ja joukkueversioiden välillä.

Yksilöversiossa: tämä kategoria on mahdollista saada vain siinä tapauksessa, jos pelaajalla on enemmän kuin yksi mahdollisuus jäljellä (toisin sanoen, mikäl kaikilla pelaajilla on vain yksi mahdollisuus annettu pelishow’ssa, ei tätä kategoriaa voi saada). Huono puoli on se, että pelaajalla on vain yksi mahdollisuus jäljellä riippumatta siitä montako mahdollisuutta hänellä oli ennen sitä. Eli kerran jos epäonnistuu, päättyy pelaajan peli siihen.

Joukkueversiossa: mitä suurempi pistemäärä joukkueella on, sitä suurempi todennäköisyys on saada mistä tahansa ruudusta Painajaiskysymys. Todennäköisyys on pisteiden määrä * 10, eli jos joukkueella on 2 pistettä, on hänellä 20% mahdollisuus, että mistä tahansa ruudusta tuleekin Painajaiskysymys. Tämän lisäksi mitä suurempi pistemäärä joukkueella on, sitä suurempi määrä pelaajia putoaa joukkueesta mikäli epäonnistutte (ei koske Pari- ja Joukkuehaasteita). Tiputettavien määrä on aina sama kuin pistemäärä eli jos joukkuella on kolme pistettä ja pelaaja mokaa jonkin triviakysymyksen, menettää joukkue paitsi kategoriassa epäonnistuneen pelaajan, mutta myös kaksi muuta jäsentä eli kolme pelaajaa.

 

Yhteenveto kategorioista: missä versiossa nähdään mikäkin kategoria?

 

Kategorian nimiYksilö
(Thrown Controllers)
Pari
(Nick Arcade)
Joukkue
(Oma versio)
TRIVIAKYSYMYKSET
Helppo KysymysKylläKylläKyllä
MonivalintaKylläKylläKyllä
PikavisaKylläKylläKyllä
NumerovalintaKylläKylläKyllä
PainajaiskysymysKylläKylläKyllä
AikapommiKylläKylläKyllä
MEDIAKYSYMYKSET
ValokuvaKylläKylläKyllä
MysteeritahoKylläKylläKyllä
ÄänikysymysKylläKylläKyllä
SalamadiatKylläKylläKyllä
HAASTEET
YksilöhaasteKylläKylläKyllä
KaksintaisteluEiKylläEi
ParihaasteEiKylläKyllä
Joukkuehaaste*EiKylläKyllä
YleisöhaasteKylläEiEi
Isännän HaasteKylläKylläKyllä
Uskon Hyppy**KylläEiKyllä
KATEGORIOIHIN LIITTYVÄT VALINTAKATEGORIAT
Valitse HaasteKylläKylläKyllä
Valitse KohtalosiKylläKylläKyllä
Arvo MyrkkysiKylläKylläKyllä
Tupla tai KuittiKylläKylläKyllä
PELILAUTAAN LIITTYVÄT VALINTAKATEGORIAT
Kultainen KeskitieKylläEiKyllä
Puhdas Pöytä***KylläEiEi
Pirun Uhkapeli****KylläEiKyllä
Leiki Tulella*****KylläEiKyllä
Kategorian nimiYksilö
(Thrown Controllers)
Pari
(Nick Arcade)
Joukkue
(Oma versio)

 

*=Joukkuehaaste on saatavilla pari/joukkueversiossa vain, jos tiimissä on vähintään kolme jäsentä

**=Uskon Hyppy toimii eri tavalla yksilö- ja joukkueversioiden välillä

***=Puhdas Pöytä on saatavilla yksilöversiossakin vain siinä tapauksessa, jos kullakin pelaajalla on vain yksi mahdollisuus

****=Pirun Uhkapeli-pelilaudalla merkittävä ongelma eroaa yksilö- ja joukkueversioiden välillä.

*****=Leiki Tulella-pelilaudalla merkittävä ongelma eroaa yksilö- ja joukkueversioiden välillä. Se on saatavilla yksilöversiossa vain siinä tapauksessa, jos kullakin pelaajalle on annettu enemmän kuin yksi mahdollisuus.